Centrum Edukacji i Innowacji sp. z o.o. zaprasza do udziału w realizacji nowego projektu realizowanego w województwie opolskim, w ramach działania 7.3., Zakładanie działalności gospodarczej.

Do góry